Legitymacja AZS

Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Główny AZS założeniami, od nowego roku akademickiego 2020/2021, czyli od 1 października 2020 r. wprowadzony został nowy system obsługi struktury AZS i członkostwa w AZS - SORGA. System pozwala na szereg funkcjonalności, które mają usprawnić działania, wewnętrzną komunikację i dać narzędzia do zarządzania strukturą AZS oraz systemem członkostwa w AZS na każdym jej poziomie (Klub AZS / Organizacja Środowiskowa AZS / Zarząd Główny AZS).

Wdrażanie systemu podzielone zostały na etapy przypisane do kolejnych lat:

  • I etap – rok akademicki 2020/2021 - struktura AZS i system członkostwa w AZS.
  • II etap – rok akademicki 2021/2022 - organizacja i zarządzanie rozgrywkami sportowymi (AMP / ligi środowiskowe, puchary AZS, itp.) – przeniesienie i integracja funkcjonalności systemu E-Madzia.
  • III etap – rok akademicki 2022/2023 - wewnętrzne rozliczenia finansowe.

Członkowie AZS mogą wyrabiać legitymacje od środy 30 września 2020 r. Aby wyrobić legitymację AZS, należy wypełnić formularz (zobacz).

Podczas rejestracji należy podać wszystkie potrzebne dane (pola oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe), wybrać klub oraz sekcję, wgrać swoje zdjęcie, a całość procesu zakończyć elektroniczną płatnością (system Blue Media). Należy zdecydować, czy chce się posiadać legitymację tylko w wersji elektronicznej, czy w wersji elektronicznej i tradycyjnej. Ta druga opcja wymaga wskazania adresu do wysyłki i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Uwaga! Jeśli w formularzu dany klub nie będzie aktywny, oznacza to, że nie dopełnił jeszcze wszystkich formalności rejestracyjnych. W takiej sytuacji należy skontaktować się ze swoim klubem!

Podkreślamy, że dotychczasowe legitymacje tracą ważność, a każdy członek AZS zobowiązany jest do zarejestrowania się w systemie oraz wyrobienia nowej legitymacji. Nie ma więc możliwości przedłużenia ważności dotychczas obowiązującej legitymacji AZS. Wypełniając formularz należy wpisać datę przystąpienia do AZS, aby zachować ciągłość swojego członkostwa. Od teraz przedłużanie ważności legitymacji będzie się odbywać elektronicznie. Jedynie do osób, które wybrały także tradycyjną wersję legitymacji będą wysyłane hologramy przedłużające ich ważność, ale zacznie się to dopiero od sezonu 2021/2022.

Każda osoba, która wypełni formularz (deklarację członkowską AZS) i opłaci składkę, będzie miała swój indywidualny profil w systemie SORGA. Poprzez system wyrobienie legitymacji AZS i dostęp do jej elektronicznej wersji stają się proste i możliwe w każdej chwili. Legitymację będzie również można wyeksportować w formacie pdf. Elektroniczna wersja legitymacji AZS jest pełnoprawną legitymacją i wystarcza do przejścia weryfikacji przed zawodami organizowanymi przez AZS (w tym AMP).

Wszystkie opłacane składki trafiają na konto ZG AZS, a następnie po odliczeniu należnej kwoty składki podstawowej, wynikającej z wybranego wariantu ubezpieczenia przesyłane są na konta jednostek (dotychczas posiadających uprawnienia do wyrabiania legitymacji AZS).

AZS Katowice nie jest już pośrednikiem na żadnym etapie wyrabiania legitymacji. W kwestiach związanych z systemem SORGA-AZS należy kontaktować się na adres legitymacje@azs.pl.

Każdy posiadacz legitymacji AZS otrzymuje w jej ramach ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym na terytorium całego świata przez całą dobę.

Warianty ubezpieczenia:

  • Wariant I - Polisa "Standard" - ubezpieczenie NNW na sumę 6.500,00 zł. Składka członkowska w wysokości 50,00 zł.
  • Wariant II - Polisa "Komfort" - ubezpieczenie NNW na sumę 25.000 zł., rozszerzony zakres ubezpieczenia. Składka członkowska w wysokości 95,00 zł.
  • Wariant III - Polisa "Sport" - ubezpieczenie NNW na sumę 65.000 zł., rozszerzony zakres ubezpieczenia. Składka członkowska w wysokości 1.005,00 zł.

UWAGA! Klub Uczelniany AZS ŚUM Katowice, AZS UE Katowice, AZS UŚ Cieszyn oraz AZS WSB Chorzów pobierają dodatkowo składkę własną, w związku z powyższym wysokość składek w tych Klubach jest następująca:

  ŚUM Katowice    UE Katowice    UŚ Cieszyn    WSB Chorzów
Standard    90,00 zł 85,00 zł 60,00 zł 55,00 zł
Komfort 135,00 zł 120,00 zł 105,00 zł 100,00 zł
Sport 1040,00 zł 1005,00 zł 1015,00 zł 1010,00 zł

 

Więcej o polisach (obecnych oraz w latach poprzednich) tutaj.

Ubezpieczenie będzie obowiązywać od następnego dnia po tym, w którym dokonano rejestracji w systemie. Ubezpieczenie będzie obowiązywać do 30 września 2021 r.

Istnieje możliwość nabycia dodatkowego pakietu ubezpieczeniowego dla członków AZS (na podstawie ważnej legitymacji ISIC-AZS) - kliknij po więcej informacji (zakładka "Ubezpieczenia dodatkowe").

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
Po zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego należy zgłosić szkodę (osobiście) telefonicznie pod numerem +48 22 469 69 69 (pod tym numerem ubezpieczony otrzyma dalsze instrukcje) lub poprzez stronę internetową: https://www.wiener.pl/pl-zgloszenia-szkody. Szkodę należy zgłosić w ciągu dwóch lat od zaistnienia, najlepiej po zakończeniu leczenia. Wszystkie niezbędne dokumenty są do pobrania na powyższej stronie.

W sprawach dotyczących legitymacji AZS, ISIC-AZS i ITIC-AZS: legitymacje@azs.pl.

GÓRA