Legitymacja AZS

Aby złożyć internetowe zamówienie na nową legitymację lub przedłużenie należy:
1. Wejść na stronę i wybrać odpowiedni rodzaj legitymacji (ISIC-AZS, AZS lub ITIC-AZS).
2. Wybrać rodzaj składki członkowskiej (wariant ubezpieczenia) oraz zlecenie na nową legitymację lub przedłużenie (w tym wypadku wpisać numer legitymacji w formacie litera i 12 cyfr bez spacji).
3. Wpisać poprawnie swoje dane, zwracając szczególną uwagę na:

 • uczelnię,
 • klub AZS (jeżeli jest inny niż uczelnia),
 • sekcję (należy wybrać jedną główną),
 • numer telefonu w formacie 9 cyfr bez spacji,
 • adres mailowy (zostanie na niego przesłane potwierdzenie).

4. W przypadku nowej legitymacji wydrukować deklarację (zostanie ona również przesłana na maila).
5. Z podpisaną deklaracją i zdjęciem (nowa legitymacja) lub swoją legitymacją (do przedłużenia) oraz składką członkowską udać się do wskazanego przez system punktu lub do swojego klubu AZS.

Legitymacja AZS, to karta potwierdzająca członkostwo w Akademickim Związku Sportowym.

Legitymacja uprawnia do startu w zawodach organizowanych przez AZS, wliczając w to Akademickie Mistrzostwa Polski oraz Akademickie Mistrzostwa Śląska.

Legitymacja jest ważna przez cały rok akademicki, w okresie od 1 października do 30 września.

 • Każdy student oraz uczeń po ukończeniu 12 roku życia otrzymują legitymację ISIC-AZS, która umożliwia dostęp do kilkudziesięciu zniżek na całym świecie, w tym także w Polsce.
 • Dzieci do 12 roku życia oraz osoby nie będące uczniami ani studentami, deklarujące chęć przystąpienia do Akademickiego Związku Sportowego, otrzymują legitymacje AZS.
 • Nauczyciele, wykładowcy akademiccy, trenerzy i instruktorzy mogą otrzymać międzynarodową legitymację nauczyciela ITIC-AZS

Aby przystąpić do AZS oraz otrzymać legitymację ISIC-AZS, AZS lub ITIC-AZS należy:

 • zgłosić się do klubu AZS na swojej uczelni lub bezpośrednio do naszego biura,
 • wypełnić deklarację członkowską - najlepiej za pomocą systemu elektronicznego,
 • przygotować 1 zdjęcie (o wymiarach nie większych niż 30 x 30 mm),
 • wpłacić składkę członkowską w wysokości zależnej od wybranego wariantu ubezpieczenia (niektóre kluby uczelniane pobierają dodatkowo składki własne).
  W przypadku uiszczania wpłaty na konto bankowe w tytule przelewu należy wpisać "składka członkowska AZS", podać imię i nazwisko osoby, której składka dotyczy oraz nazwę uczelni lub klubu AZS.
  Jeżeli informacje te nie zostaną podane, wpłacona kwota pomniejszona o opłaty bankowe zostanie zwrócona na konto wpłacającego.
  Dane do przelewu znajdują się w zakładce kontakt u góry strony.

Aby przedłużyć ważność legitymacji członkowskiej należy:

 • wypełnić zgłoszenie elektroniczne,
 • zgłosić się do klubu AZS na swojej uczelni lub bezpośrednio do naszego biura,
 • wpłacić składkę członkowską w wysokości zależnej od wybranego wariantu ubezpieczenia (niektóre kluby uczelniane pobierają dodatkowo składki własne).
  W przypadku uiszczania wpłaty na konto bankowe w tytule przelewu należy wpisać "składka członkowska AZS", podać imię i nazwisko osoby, której składka dotyczy oraz nazwę uczelni lub klubu AZS.
  Jeżeli informacje te nie zostaną podane, wpłacona kwota pomniejszona o opłaty bankowe zostanie zwrócona na konto wpłacającego.
  Dane do przelewu znajdują się w zakładce kontakt u góry strony.

UWAGA! Studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Akademii Wychowania Fizycznego zakładają legitymacje ISIC-AZS bezpośrednio w klubach AZS na swoich uczelniach!

Każdy posiadacz kart ISIC-AZS, AZS oraz ITIC-AZS otrzymuje w ich ramach ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w Gothear Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Przy opłacaniu składki członkowskiej istnieje możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia:

 • Wariant I - Polisa "Standard" - ubezpieczenie NNW na sumę 6.500,00 zł. Składka członkowska w wysokości 45 zł.
 • Wariant II - Polisa "Komfort" - ubezpieczenie NNW na sumę 25.000 zł., rozszerzony zakres ubezpieczenia. Składka członkowska w wysokości 83 zł.
 • Wariant III - Polisa "Sport" - ubezpieczenie NNW na sumę 65.000 zł., rozszerzony zakres ubezpieczenia. Składka członkowska w wysokości 698 zł.
  UWAGA! Kluby Uczelniane AZS: ATH Bielsko-Biała, GWSH Katowice, ŚUM Katowice, UE Katowice, UŚ Cieszyn, WST Katowice - pobierają dodatkowo składkę własną!

icon Warunki ubezpieczenia Gothaer - polisa Standard (nr polisy COR 050220)
icon Warunki ubezpieczenia Gothaer - polisa Komfort (nr polisy COR 050221)
icon Warunki ubezpieczenia Gothaer - polisa Sport  (nr polisy COR 050222)

Więcej o polisach (obecnych oraz w latach poprzednich) tutaj 

Ochrona ubezpieczeniowa we wszystkich wariantach rozpoczyna się następnego dnia po potwierdzeniu przez uprawnioną jednostkę AZS w systemie rejestrującym członkostwo, a kończy z dniem 30.09.2019 r.

Informację o wybranym wariancie ubezpieczenia należy podać przyjmującemu składkę, gdyż nie będzie możliwości zmiany ubezpieczenia w ciągu roku akademickiego.

Istnieje możliwość nabycia dodatkowego pakietu ubezpieczeniowego dla członków AZS (na podstawie ważnej legitymacji ISIC-AZS) - kliknij po więcej informacji.

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Po zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego należy zgłosić szkodę (osobiście) telefonicznie pod numerem +48 22 469 69 69 (pod tym numerem ubezpieczony otrzyma dalsze instrukcje) lub poprzez stronę internetową: https://www.gothaer.pl/pl-zgloszenia-szkody. Szkodę należy zgłosić w ciągu dwóch lat od zaistnienia, najlepiej po zakończeniu leczenia.

icon Proces likwidacji szkody Gothaer
icon Formularz zgłoszenia szkody Gothaer
icon Tabela uszczerbku na zdrowiu Gothaer

AXA Polska S.A. (ubezpieczyciel do roku 2014/2015)
Poprzez przesłanie następujących dokumentów:

 • legitymację ISIC-AZS,
 • dowód tożsamości,
 • dokumentację medyczną dotyczącą urazu,
 • formularz zgłoszenia szkody,
 • oświadczenie

bezpośrednio na adres:
AXA TU SA.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres:
ubezpieczenia@axa-polska.pl lub wyplaty.naskan@axa-polska.pl

icon Zgłoszenie szkody AXA

GÓRA