Legitymacja AZS

Aby złożyć internetowe zamówienie na nową legitymację lub przedłużenie należy:
1. Wejść na stronę i wybrać odpowiedni rodzaj legitymacji (ISIC-AZS, AZS lub ITIC-AZS).
2. Wybrać rodzaj składki członkowskiej (wariant ubezpieczenia) oraz zlecenie na nową legitymację lub przedłużenie (w tym wypadku wpisać numer legitymacji w formacie litera i 12 cyfr bez spacji).
3. Wpisać poprawnie swoje dane, zwracając szczególną uwagę na:

 • uczelnię,
 • klub AZS (jeżeli jest inny niż uczelnia),
 • sekcję (należy wybrać jedną główną),
 • numer telefonu w formacie 9 cyfr bez spacji,
 • adres mailowy (zostanie na niego przesłane potwierdzenie).

4. W przypadku nowej legitymacji wydrukować deklarację (zostanie ona również przesłana na maila).
5. Z podpisaną deklaracją i zdjęciem (nowa legitymacja) lub swoją legitymacją (do przedłużenia) oraz składką członkowską udać się do wskazanego przez system punktu lub do swojego klubu AZS.
UWAGA! W roku akademickim 2019/2020 nowe legitymacje nie będą wyrabiane "od ręki"! Czas oczekiwania na wyrobienie legitymacji wynosi ok. 7 dni.
Prosimy więc, aby nie przychodzić "na ostatnią chwilę", np. przed samymi zawodami, gdyż nie będzie możliwości wystawienia legitymacji.

Legitymacja AZS, to karta potwierdzająca członkostwo w Akademickim Związku Sportowym.

Legitymacja uprawnia do startu w zawodach organizowanych przez AZS, wliczając w to Akademickie Mistrzostwa Polski oraz Akademickie Mistrzostwa Śląska.

Legitymacja jest ważna przez cały rok akademicki, w okresie od 1 października do 30 września.

 • Każdy student oraz uczeń po ukończeniu 12 roku życia otrzymują legitymację ISIC-AZS, która umożliwia dostęp do kilkudziesięciu zniżek na całym świecie, w tym także w Polsce.
 • Dzieci do 12 roku życia oraz osoby nie będące uczniami ani studentami, deklarujące chęć przystąpienia do Akademickiego Związku Sportowego, otrzymują legitymacje AZS.
 • Nauczyciele, wykładowcy akademiccy, trenerzy i instruktorzy mogą otrzymać międzynarodową legitymację nauczyciela ITIC-AZS

Aby przystąpić do AZS oraz otrzymać legitymację ISIC-AZS, AZS lub ITIC-AZS należy:

 • zgłosić się do klubu AZS na swojej uczelni lub bezpośrednio do naszego biura,
 • wypełnić deklarację członkowską - najlepiej za pomocą systemu elektronicznego,
 • przygotować 1 zdjęcie (o wymiarach nie większych niż 30 x 30 mm),
 • wpłacić składkę członkowską w wysokości zależnej od wybranego wariantu ubezpieczenia (niektóre kluby uczelniane pobierają dodatkowo składki własne).
  W przypadku uiszczania wpłaty na konto bankowe w tytule przelewu należy wpisać "składka członkowska AZS", podać imię i nazwisko osoby, której składka dotyczy oraz nazwę uczelni lub klubu AZS.
  Jeżeli informacje te nie zostaną podane, wpłacona kwota pomniejszona o opłaty bankowe zostanie zwrócona na konto wpłacającego.
  Dane do przelewu znajdują się w zakładce kontakt u góry strony.

Aby przedłużyć ważność legitymacji członkowskiej należy:

 • wypełnić zgłoszenie elektroniczne,
 • zgłosić się do klubu AZS na swojej uczelni lub bezpośrednio do naszego biura,
 • wpłacić składkę członkowską w wysokości zależnej od wybranego wariantu ubezpieczenia (niektóre kluby uczelniane pobierają dodatkowo składki własne).
  W przypadku uiszczania wpłaty na konto bankowe w tytule przelewu należy wpisać "składka członkowska AZS", podać imię i nazwisko osoby, której składka dotyczy oraz nazwę uczelni lub klubu AZS.
  Jeżeli informacje te nie zostaną podane, wpłacona kwota pomniejszona o opłaty bankowe zostanie zwrócona na konto wpłacającego.
  Dane do przelewu znajdują się w zakładce kontakt u góry strony.

UWAGA! Studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Akademii Wychowania Fizycznego zakładają legitymacje ISIC-AZS bezpośrednio w klubach AZS na swoich uczelniach!

Każdy posiadacz kart ISIC-AZS, AZS oraz ITIC-AZS otrzymuje w ich ramach ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.
Na początku 2019 r. dotychczasowy ubezpieczyciel - firma Gothaer TU S.A. została częścią austriackiej Vienna Insurance Group. Efektem procesu zmiany właścicielskiej jest nowa marka - Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Zmiana marki nie wiąże się z żadnymi zmianami formalno-prawnymi.

Przy opłacaniu składki członkowskiej istnieje możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia:

 • Wariant I - Polisa "Standard" - ubezpieczenie NNW na sumę 6.500,00 zł. Składka członkowska w wysokości 50,00 zł.
 • Wariant II - Polisa "Komfort" - ubezpieczenie NNW na sumę 25.000 zł., rozszerzony zakres ubezpieczenia. Składka członkowska w wysokości 95,00 zł.
 • Wariant III - Polisa "Sport" - ubezpieczenie NNW na sumę 65.000 zł., rozszerzony zakres ubezpieczenia. Składka członkowska w wysokości 1.000,00 zł.

UWAGA! Kluby Uczelniane AZS: ŚUM Katowice, UE Katowice, UŚ Cieszyn, WSB Chorzów oraz WST Katowice - pobierają dodatkowo składkę własną!

Więcej o polisach (obecnych oraz w latach poprzednich) tutaj .

Ochrona ubezpieczeniowa we wszystkich wariantach rozpoczyna się następnego dnia po potwierdzeniu przez uprawnioną jednostkę AZS w systemie rejestrującym członkostwo, a kończy z dniem 30.09.2020 r.

Informację o wybranym wariancie ubezpieczenia należy podać przyjmującemu składkę, gdyż nie będzie możliwości zmiany ubezpieczenia w ciągu roku akademickiego.

Istnieje możliwość nabycia dodatkowego pakietu ubezpieczeniowego dla członków AZS (na podstawie ważnej legitymacji ISIC-AZS) - kliknij po więcej informacji (zakładka "Ubezpieczenia dodatkowe").

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
Po zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego należy zgłosić szkodę (osobiście) telefonicznie pod numerem +48 22 469 69 69 (pod tym numerem ubezpieczony otrzyma dalsze instrukcje) lub poprzez stronę internetową: https://www.wiener.pl/pl-zgloszenia-szkody. Szkodę należy zgłosić w ciągu dwóch lat od zaistnienia, najlepiej po zakończeniu leczenia. Wszystkie niezbędne dokumenty są do pobrania na powyższej stronie.

Mateusz Bula
mail: katowice@azs.pl
tel. 32 253 89 46

GÓRA